Umístění do otvoru

Plotové dílce montujeme do otvorů mezi sloupky zděné nebo kovové. Zděné sloupy zpravidla již máme hotové a musíme přizpůsobit výrobky, což není problém, protože nás stavebnicový systém je možné objednat v délkách s přesností po jednotlivých milimetrech.
2022_12_sloupek_1020x463_optimized

A. Instalace mezi zděné sloupky

Pro instalaci plotových dílců do zděných, popř. betonových sloupků objednáváme narážecí trny. Pro každý plot. 4.ks. Plot si vsadíme na nějaký podkládací prvek, který vymezí požadovanou mezeru pod plotem (např. prkno nebo hranolek).
Následně zkontrolujeme kolmost celého plotového dílce vůči sloupkům a tužkou nebo fixou si označíme místo vrtání pro narážecí trn.
Vrtáme otvor pr. 10mm do hloubky cca 10cm a otvor důkladně vyfoukáme statečným vzduchem nebo vysajeme vysavačem. Poté trny narazíme do vzniklých otvorů na doraz platličky.
A nyní již přiložíme plotový díl a natočíme ze zadní strany šroub M8 (šroub s půlkulatou hlavou). Pokud se otvory v platličkách trochu rozhází s otvory v plotu je přípustné mírný úder kladiva trny dorovnat vůči otvorům v plotu.
kotvení-do-zdi_optimized

B. Instalace mezi kovové sloupky

Pro instalaci plotových dílců do kovových sloupků objednáme úhelníkové platličky (pro každý 4.ks). Plot si vsadíme na nějaký podkládací prvek, který vymezí požadovanou mezeru pod plotem (např. prkno nebo hranolek). Následně zkontrolujeme kolmost celého plotového dílce vůči sloupkům a tužkou nebo fixou si označíme místo vrtání pro narážecí trn.
K plotovému dílci přišroubujeme ze zadní strany kotevní úhelníčky, zatím jen lehce rukou tak, abychom mohli přisadit tyto kotevní prvky ke sloupku. Po vyvrtání otvorů vrtákem pr. 3,5mm přiložíme úhelníčky ke sloupkům a přišroubujeme vruty TEX pr. 4,8. Na takto připevněnou platličky již snadno přišroubujeme plotový dílec ze zadní strany šrouby M8 (button s půlkulatou hlavou).

Kovové sloupky si u nás můžete také objednat, a to jak pro zabetonování, tak i pro montáž
na betonovou zídku.

Nabízíme hranaté sloupky průměru 40x40, 50x50, 60x60, 80x80 nebo 100x100 mm sl. stěny 2mm.
U sloupku 80x80 a 100x100 dodáváme s tloušťkou stěny 3mm z důvodu předpokladu kotvení stupních branek a křídlových bran.