Zážitek s dobrým koncem

Tento návod popisuje způsob kompletace plotového dílu PLOTOMOTIV ECO. Jedná se o jednoduchou stavebnici plotu, která je dopravena k zákazníkovi v rozloženém stavu z pohledu svislých a vodorovných prvků. V případě volby zdobení, jak je patrné z následujících fotografií (vaše provedení se může lišit velikostí, volbou špic a zdobení) jsou tyto prvky zdobení již pevně instalovány ve svislých prvcích.
rozložený-dílec

1. Kontrola balení

Zkontrolujeme obsah dodaných dílů v jednotlivých baleních, aby odpovídal „kusovníku“, který je přílohou v každém balení a souhlasí s celkovým přehledem dílů.

Součástí balení je sada nářadí pro zkompletování plotu, který obsahuje imbusový klíč tvaru „T“, poplastovanou paličku a pravoúhlý úhelník.

V balení také naleznete pár dílů spojovacího materiálu navíc, kdyby se vám nějaký zakutálel

plotomotiv_eco_01_optimized

2. Příprava prostředí

Kompletaci doporučujeme provádět na rovné desce nebo rovné ploše odpovídající ploše plotového dílce. Ideální je provádět kompletaci na nějaké dřevotřískové nebo překližkové desce podložené pracovními podpěrami („kozami“) ve výšce pracovního stolu.

3. Vybalení

Vodorovné nosníky průřezu 30x20mm položíme rovnoběžně na desku s odstupem mezi sebou odpovídajícímu rozteči připravených otvorů pro svorníčky, kterou mají svislé prvky.

Upozornění: Vodorovné nosníky je zapotřebí otočit tak, aby krajní otvory se závity musí směřovat u obou nosníků směrem dolů, takže je z vaší pozice montáže nevidíte.

plotomotiv_eco_03_optimized

4. Vytvoření obrysu

Nosník je v tuto chvíli položený na desce tak aby šly do jeho otvorů vkládat svorníčky.

V tuto chvíli si můžeme rohové spoje lehce zaaretovat svorníčky a díly vůči sobě srovnat úhelníkem do pravých úhlů.

PLOTOMOTIV - nastavení obrysu

5. Kladení svislých prvků

Na takto připravené základní rozložení prvních čtyř dílů naklademe svislé prvky tak, aby jednak seděl otvor na otvor svislých a vodorovných prvků, a také aby odpovídal plán rozmístění vybraných ozdob (pokud jsou součástí objednávky).
plotomotiv_eco_05_optimized

6. Uchycení šrouby

Vkládáme svorníčky do otvorů, propojujeme tak jednotlivé dílce a lehce je zašroubujeme zatím jen silou prstů.
plotomotiv_eco_06_optimized

7. Srovnání do pravého úhlu

Ještě jednu celý výrobek srovnáme úhelníkem a potom utáhneme lehce již imbusovým klíčem zatím jen čtyři rohové spoje, které jsme připravili v kroku 4 tohoto návodu.
plotomotiv_eco_07_optimized

8. První dotažení klíčem

Následně lehce dotáhneme klíčem „T“ všechny spoje plotu a přesvědčíme se, že jsou funkčně spojeny.
plotomotiv_eco_08_optimized

9. Finální dotažení klíčem

Finálně dotahujeme všechny spoje dílce klíčem imbusovým „T“.
Pozor! Vyvíjíme pouze takovou sílu krutu, jenž by přetáčel šestihranný trn klíče o víc než 15 stupňů po jeho nadměrném překroucením od chvíle, kdy se zastaví otáčení svorníčku.
plotomotiv_eco_09_optimized

10. Finální dotažení klíčem

Poté můžeme ještě jednou všechny spoje imbusovým „T“ klíčem lehce utáhnout.

11. Krytky svorníčků

Na konce zavíčkujeme otvory plastovými čočkami stejně jako je to již na druhé straně plotu hotové z výroby.
To provádíme tak, že přesně a lehce nastavíme válcový výčnělek čočky do otvoru svorníčku a poté do něj lehce uhodíme paličkou.
plotomotiv_eco_11_optimized

Máme hotovo!

plotomotiv_eco_00_optimized